Copyright © 2011  • PIROTEX-TRIKO  - Pirot  •  All rights reserved
    Preduzeće Pirotex-Triko sprovodi profesionalnu rehabilitaciju u cilju:
          · Osposobljavanja za odgovarajući posao
          · Zapošljavanja i održavanja zaposlenja
          · Napredovanja i/ili promene karijere

Programi profesionalnog osposobljavanja i obuke

     Učešćem u ovim programima stiče se, održava i unapređuje znanje i radnosocijalne veštine u skladu sa potražnjom na tržistu rada, čime se povećava šansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
    
     Pirotex-Triko vrši stručno osposobljavanje po akreditovanim programima na zahtev poslodavaca i obuke za potrebe tržište rada. Realizujemo programe obuka prilagođene osobama sa invaliditetom uz primenu asistivnih tehnologija. Po potrebi angažujemo i prevodioca za gestovni govor.

     Pirotex-Triko sprovodi četri akreditovana programa profesionalne rehabilitacije:
          · Program socijalne integracije pre upućivanja na rad kod drugog poslodavca
          · Program obuke osoba sa invaliditetom - flexo štampa na polietilenskoj foliji
          · Program obuke osoba sa invaliditetom - selektovanje otpada (reciklaže)
          · Program obuke osoba sa invaliditetom - izrada proizvoda od polietilena (prerada granulata)

     Prema službenom glasniku 36/09 od 15.05.2009 godine, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđa obavezu po članu 24. da:

Svaki poslodavac koji ima najmanje 20 zaposlenih obavezan je da u radni odnos primi određeni broj osoba sa invaliditetom.

Na osnovu prethodnog mi nudimo poziv za Poslovnu-tehničku saradnju čime nudimo zakonsku mogućnost:Obrazloženje:

     Prema članu 27. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji glasi: Da poslodavac koji u postupku javne ili druge nabavke, izvrši finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i iz ugovora o kupovini proizvoda ili vršenju usluga tog preduzeća, izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko - u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora, oslobađa se obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom iz člana 24. ovog zakona, za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.

Napomena:

     Mogućnost po članu 24. stav 11 Zakona o javnim nabavkama naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva u slučaju nabavke usluga i dobara od preduzeća za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica, ako su nabavke neposredno povezane sa delatnošću osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja tih lica, pri čemu svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi proizvođači moraju da budu iz navedene grupacije preduzeća, a kvalitet, cena i rokovi za isporuku dobara i pružanje usluga moraju da odgovaraju zahtevima naručioca.
Nezaposliti a izvršiti obavezu zapošljavanja
Kako ?
Prefesionalna rehabilitacija
• O nama  • Rehabilitacija  • Proizvodnja  • Galerija  • Cenovnik  • Reference  • Nagrade  • Kontakt •
Novisti i događaji
Najnovije novost i događaje pročitajte na stranici
AKTUELNO