Copyright © 2011  • PIROTEX-TRIKO  - Pirot  •  All rights reserved
Proces reciklaže
     Zakon o postupanju sa otpadnim materijama stupio je na snagu 6 juna 1996 godine u službenom glasniku Republike Srbije br.25/96. Otpadne materije prema ovom zakonu jesu one materije koje se mogu neposredno uz odgovarajuću doradu i preradu ponovo upotrebljavati kao sirovine u proizvodnji.

     Reciklaža je skup aktivnosti kojima se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.

     Reciklažom se postižu sledeći ciljevi:
          · Štednja sirovinskih resursa
          · Štednja energije
          · Zaštita životne sredine
          · Otvaranje novih radnih mesta
    
     Naše preduzeće je uvidelo mogućnosti reciklaže i otpočelo sa procesom recikliranja. Pored reciklaže za svoje potrebe bavimo se i uslugom reciklaže PE folije od koje proizvodimo reciklirani granulat koji se ponovo može koristiti u procesu proizvodnje poluproizvoda ili gotovih proizvoda.
     Mi smo spremni da vam izađemo u susret i pružimo punu podršku vašim naporima da date svoj doprinos očuvanju životne sedine putem reciklaže kao i da ostvarite određene finansijske dobitke.
• O nama  • Rehabilitacija  • Proizvodnja  • Galerija  • Cenovnik  • Reference  • Nagrade  • Kontakt •