Copyright © 2011  • PIROTEX-TRIKO  - Pirot  •  All rights reserved
    Preduzeće Pirotex-Triko svoju proizvodnju zasniva na proizvodnji tradicionalnog pirotskog ćilima, ali takođe i na procesu prerade PE granulata od kojih proizvodi razne vrste kesa, najlona i džakova. U skorije vreme preduzeće je u svoju aktivnost uvrstilo i proces reciklaže čime je otpočelo proizvodnju sekundarnog PE granulata (reciklirani granulat).

Proizvodnja se zasniva na:

          · Izradi ćilima
          · Proizvodnji od PE granulata
          · Proces reciklaže
          · Uslugama flekso štampe
Proizvodnja
• O nama  • Rehabilitacija  • Proizvodnja  • Galerija  • Cenovnik  • Reference  • Nagrade  • Kontakt •
Novisti i događaji
Najnovije novost i događaje pročitajte na stranici
AKTUELNO