Copyright © 2011  • PIROTEX-TRIKO  - Pirot  •  All rights reserved
Izrada ćilima
     Starost Pirota kao naselja meri se vekovima. Drevni grad na Nišavi nalazio se na značajnom putu Evropa-Biliski Istok. Taj drevni grad ima i svoj originalni ćilim po kom je nadaleko poznat.

     Ćilimarstvo u Pirotu je autohtono, nastalo je u srednjem veku i kasnije se prvo pod vizantijskim a kasnije pod turskim uticajem usavršavalo. Mišljenje je da je pirotski ćilim nastao od pokrivača koji se stavljao ispod konjskog sedišta. Proizvodnja pirotskog ćilima odvija se na vertikalnom razboju na kom se postavlja osnova za tkanje, tkanje se vrši bojenim predivom.
    
     Ćilimarstvo u Pirotu razvijalo se u nekoliko faza. Na početku je faza njegovog formiranja kada se proizvodilo isključivo za domaće potrebe. Izradjivane su prostirke jednostavne i neobojene. Kasnije se krenulo sa bojenjem pređe i to je bio ćilim jednostavnijeg oblika, pojavljuju se prvi ornamenti.

     U XVII i XVIII veku počinje tkanje na vertikalnom razboju, tada dolazi do usavršavanja ćilimarstva. Potražnja je bila velika a takođe i proizvodnja. U XIX veku ćilim  dostiže stepen tehničkih i likovnih mogućnosti i vrednosti. Broj radnica pirotskog ćilima za razliku od danas se merio na hiljade a tkanje se učilo od malih nogu. Danas je tkanje pirotskog ćilima veoma malo zastupljeno, obično se odvija u malim radionicama za očuvanje starih zanata.

     Preduzeće poseduje sertifikat  dodeljen od strane MERR - simbol otvorene šake kao i rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu kojim se preduzeću priznaje geografska oznaka porekla - PIROTSKI ĆILIM.
• O nama  • Rehabilitacija  • Proizvodnja  • Galerija  • Cenovnik  • Reference  • Nagrade  • Kontakt •